haberler

Ders Kapsamında Film Analizi Etkinliği

Sağlık Yönetimi Bölümü 2. ve 3. öğrencileriyle film analizi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sedat BOSTAN, Arş. Gör. Ahmet Y. YEŞİLDAĞ ve Arş. Gör. Ferit SEVİM’in yürütücülüğünde sağlık ve yönetim alanına hitap eden filmler ve anahtar kelimeler bağlamında tartışmalar gerçekleştirildi.

Sağlık Kurumları Yönetimi I Dersi’nde Patch Adams filmi izlenerek iletişim becerileri, vekalet teorisi, hekim hasta iş birliği, hekim hemşire iş birliği, değişime direnç, profesyonel sağlık yöneticiliği,  sağlık sigortacılığı, ahlaki tehlike, asimetrik bilgi, toksik iletişim, yönetici bilgi kaynakları, işletme körlüğü, yalın yönetim, bürokrasi, öğrenen organizasyonlar, sağlıkta şiddet, iş kazası, hasta odaklılık gibi kavramlar üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi.

Sağlık Yönetiminde Etik Dersi kapsamında ise John Q filmi analiz edildi. Uygulama kapsamında öğrencilerle, güvenlik kültürü, provizyon, poliçe kontrolü, hasta ve yakını bilgilendirilme hakkı, sağlıkta ikili otorite, organ naklinin tıbbi, etik ve yasal yönü, önceliklendirme, iş hukuku, katastrofik sağlık harcaması, hekim hemşire iletişimi, sağlığın sosyal yönü, karşılaştırmalı sağlık sistemleri, triyaj, iş tatmini, işe adanmışlık, yöneticinin rolleri, ilaç pazarlaması ve etik, ötenazinin yasal ve etik boyutu kavramları tartışıldı.


09 Ocak 2024