farabi

Farabi Kapsamında Yurt İçi Öğrenci Değişim Programı Anlaşması Yapılan Üniversitelerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

 

Üniversite Adı

Bölüm

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sağlık Yönetimi

Dicle Üniversitesi

Sağlık Yönetimi