misyon ve vizyon

Misyon

Verimli ve etkili sağlık hizmeti sunmak için, bilim ve teknolojiye dayalı çağdaş yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, meslek alanında yetkin, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, bağımsız ve analitik düşünebilen üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Vizyon

Çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği insanlarla ve ürettiği bilgiyle Türkiye sağlık sisteminin gelişimine katkı sağlayan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.