aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Sağlık Yönetimi bölümlerinin hikayesi Amerika Birleşik Devletleri?nde (ABD) başlamaktadır. ABD?de Sağlık yönetimi ?hastane yönetimi? adı altında başlatılmıştır. Bir hastaneyi yönetmek için özel bir eğitim gerektiği ABD?de 1910?larda fark edilmiştir. 1929?da Michael Davis?in bu alanda dönüm noktası olacak Hospital Administration: A Career kitabını yayınlamıştır. 1934?den itibaren çeşitli üniversitelerde lisansüstü hastane yöneticiliği programları açılmaya başlamıştır. 1980?lerden bu yana Avrupa?da da sağlık yönetimi alanındaki eğitim programları sayı ve çeşitlilik açısından çok daha zenginleşmiş, sağlık yönetimi alanında uzmanlaşmış meslek grupları ortaya çıkmış ve bu mesleklerin hem popülerliği hem saygınlığı artmıştır.  

Günümüze kadar Sağlık yönetimi lisans ve lisansüstü programlarında standardizasyonun sağlanması amacıyla çeşitli uluslararası kuruluşlar çalışmalar yapmaktadır. Bu kuruluşlardan bazıları şunlardır;

ACEHSA-Accrediting Commission on Education for Health Services Administration: Sağlık hizmetleri yönetimi alanında eğitim yapan lisansüstü programlara özellikle bunun için oluşturulmuş bir kuruluş olan tarafından onay belgesi verilir.

AUPHA (Association of University Programs in Health Administration): Sağlık hizmetleri yönetimi alanındaki tüm üniversite programlarının oluşturduğu bir birlik olan 1948?de kurulmuş ve 1981?de ABD ve Kanada?dan 97 lisansüstü ve lisans programının üyeliğini kapsar hale gelmiştir.

AHA (American Hospital Association) ve ACHA (American College of Hospital Administrators): AHA tüm meslek mensuplarına açık bir meslek kuruluşu iken, ACHA mesleki standartları yükseltmek için kurulmuş, yalnızca kalifiye ve seçkin meslek adamlarını üyeliğe kabul eden bir kuruluştur.

Türkiye?de Sağlık Yönetimi bölümlerinin gelişiminin temeli, dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak 1963 yılında Sağlık Bakanlığı?na bağlı olarak kurulan Sağlık İdaresi Yüksekokulu?na dayanmaktadır. Daha sonra 5.6.1970 tarih ve 800 Sayılı Hacettepe Üniversite Senatosu kararı ile Hastane İdaresi Yüksekokulu kurulmuş ve 1975 yılına kadar lisansüstü eğitim vermiştir. 6.11.1975 tarih ve 75-816 Senato kararı ile Lisans programı da açılarak okulun adı ?Sağlık İdaresi Yüksekokulu? olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe Üniversitesine bağlı okul, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak çıkarılan 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirilmiştir.

2000?li yıllara gelindiğinde Başkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olmak üzere üç üniversitede daha Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Yönetimi adı altında hem lisans hem de lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlar açılmıştır. T.C. YÖK Başkanlığı, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun 16.11.2016 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca Türkiye?deki tüm bölümlerin ortak adının Sağlık Yönetimi olmasına karar verilmiştir. 2000?li yıllardan günümüze gelene kadar Türkiye?nin farklı bölgelerinde Sağlık Yönetimi bölümleri kurulmaya başlanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2012-2013 yılında kurulan KTÜ Sağlık Yönetimi Bölümü ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda alarak lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve 2019 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Eğitim Öğretim

Eğitim amaçlarımız

Sağlık yönetimi disiplininin birbiriyle çelişir gibi görünen üç temel amacı vardır. Birinci amaç, hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının işletmesini sürdürmek ve finansal dengesini sağlamaktır. İkinci amaç, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere hekimlere, hemşirelere ve diğer bakım hizmeti sunanlara işlerini etkili ve etkin biçimde uygulayabilecekleri bir çevre hazırlamaktır. Üçüncü amaç ise sağlık kuruluşlarında çalışan profesyonel gruplar arasında aracılık ya da hakemlik yapmak; hastalara sunulan hizmetler aracılığıyla, hastaların moral ve sosyal değerlerini sürdürmelerine yardımcı olmak ve memnuniyetlerini sağlamaktır. Sağlık Yönetimi Bölümü, bu amaçları gerçekleştirmek ve dengelemek için ihtiyaç duyulan becerilere sahip, başarılı profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz

Öğrencilerimiz Sağlık Yönetimi Kulübü adı altında çeşitli akademik ve sosyal faaliyetler yürütmektedir.

Akademisyenlerimiz

Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP ve TÜBİTAK projeleri ile sürdürmektedirler.

Anabilim dallarımız

Hastane İşletmeciliği

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Politikası

Sağlık Sistemleri Yönetimi

Mesleki Eğitim Programımız

KTÜ Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı?nın Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği olmak üzere, Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans EğitimÖğretim Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre 4. sınıf güz ve bahar yarıyılı olmak üzere Mesleki Eğitimlerini yapmaları zorunludur.

Öğrencilerimizin mezuniyeti için gerekli olan toplam mesleki eğitim süresi güz döneminde 28 gün (224 saat) ve bahar döneminde 42 gün (336 saat) olmak üzere toplam 70 (560 saat) gündür. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı kapsamında 2. sınıftan itibaren yaz aylarında olmak üzere gönüllü olarak staj yapma imkanı bulunmaktadır. Ulusal staj programı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Değişim Programları

Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 

1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi

2) Farabi Değişim Programı Birimi

3) Mevlana Değişim Programı Birimi

Olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına ya da Bölüm Web sayfasındaki Erasmus için, Farabi için,  Mevlana için ilgili sekmeye bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri

Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projeleri Kapsamında Onaylanmış ve Sonuçlandırılmış Projelerimiz Bulunmaktadır.

Laboratuvar ve Uygulama

Öğrencilerimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi binasındaki D-309 ve D-310 nolu dersliklerde teorik eğitimlerine katılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir laboratuvarımız bulunmamaktadır. Bilişimle ilgili bilgisayar laboratuvar ihtiyaçlarımız için Üniversitemizin diğer birimlerindeki olanaklardan faydalanabilmekteyiz.

Mezunlarımız ve İstihdam

Dört yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler, başta kamu hastaneleri ve özel hastaneler olmak üzere sağlık sektöründe faaliyette bulunan diğer sağlık kuruluşlarında da operasyonel, taktik ve stratejik düzeylerde yönetsel görevleri üstlenebilmektedirler. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı (Teftiş Kurulu,vd.) ve taşra teşkilatı (İl Sağlık Müdürlükleri), tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, vb. sağlık kurumları, sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç ve medikal şirketleri, sağlık hizmeti sunan özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü,vb.), sağlık eğitimi veren akademik birimlerde istihdam olanakları bulunmaktadır.

Sağlık Yönetimi mezunları yalnızca Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde değil ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında ilgili puan türleri alınarak; genel şartları taşımak koşuluyla idari kadrolardaki sözleşmeli veya kadrolu genel memur alımlarına, özel şartlarda Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) yer aldığı takdirde KPSS-A grubu puan türlerine göre uzman, uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, denetçi yardımcılığı, denetçi gibi üst düzey devlet memurluklarına da başvuru yapabilmektedirler.


Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümünde çift anadal yapma olanağına sahiptir. Bunun dışında Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İktisat bölümünde yan dal yapma olanağına sahiptir. Başvurular 3. Yarıyıl (2.sınıf güz dönemi) ve 5. Yarıyıl (3. güz dönemi) yapılabilmektedir. Başvuru için ilgili şartlar ve ilan bilgilerini KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını?nın duyurular bölümünden takip edebilirsiniz.

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL EĞİTİM
YÜRÜTÜLEN BÖLÜMLER
ÇİFT ANADAL
KONTENJANI
YAN DAL
KONTENJANI
YÜRÜTÜLEN
EĞİTİM
3. YY 5. YY 3. YY 5. YY
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 2 2 4 4 Çift Anadal
ve Yan Dal
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 2 2      
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi     3 3  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri     5 5  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri     5 5  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat     5 5  

Taban Puanı

KTÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Taban Puanı

Başarı Sırası

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Taban Puanı

Başarı Sırası

Kontenjan

0,12 Katsayı ile Taban Puanı

Başarı Sırası

62

236,33

482.860

62

292,73

460.200

64

286,68

514.537

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için tıklayınız.