haberler

Ders Kapsamında Filmi Analizi Etkinliği

Yönetim İlkeleri ve Etiği Dersi’nde Modern Zamanlar (1936) Filmi İzlenerek Analizi Gerçekleştirildi.

Sağlık Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencileriyle film analizi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sedat BOSTAN ve Arş. Gör. Ahmet Y. YEŞİLDAĞ yürütücülüğünde yönetim ilkeleri alanına hitap eden Modern Zamanlar (1936) filmi izlendi ve anahtar kelimeler bağlamında tartışma gerçekleştirildi.

Daha akılda kalıcı ve eğlenceli bir öğrenme sağlaması amacıyla filmde, 1929 Ekonomik Buhranı, Ekonomik krizlerin sosyal, ekonomik ve ticari etkileri (istihdam, işsizlik, hırsızlık, aile vs), Kitlesel üretim-kitlesel tüketim, Fordizm-Taylorizm, Klasik Yönetim Yaklaşımı, Montaj Hattı Üretimi,, İşçi özlük ve hakları, Sendikaların Gelişimi, Grev hakkı, Otomasyon, X tipi Yönetici, Otoriter Sömürü Liderlik, Kontrol, Yatay İş Bölümü, Uzmanlaşma, İş Etütleri, Standartlaşma, Verimlilik, Süreç İyileştirme, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, İş Başı Oryantasyon Eğitimi, Referans torpil benzer farklı yönler? Yeni Yönetim Yaklaşımı, Personel Takip Sistemleri, Poka-Yoke Süreç Durdurma, İş Yaşam Dengesi, Örgütsel Sinizm Müşteri Beklentileri gibi kavramlar üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi.


15 Mayıs 2024