haberler

İnteraktif Eğitim Etkinliği

SYT3016 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması dersi kapsamında öğrencilere interaktif bir şekilde bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, öğrencilerin öğrenme deneyimini daha eğlenceli ve etkili hale getirmeyi amaçladı. Dersin içeriğiyle uyumlu olarak, Kahoot üzerinden bir bilgi yarışması düzenlendi.

Öğrenciler, sağlık hizmetlerinde pazarlama alanında temel kavramları, stratejileri ve uygulamaları içeren bir dizi soruyla karşılaştı. Bu sorular, ders içeriğindeki önemli konuları kapsadı ve öğrencilerin bu konularda bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefledi.

Kahoot üzerinden yapılan bu bilgi yarışması, öğrencilerin aktif katılımını teşvik etti ve birbirleriyle rekabet etme şansı verdi. Her sorunun ardından anında geri bildirim alarak konuyu pekiştirebildiler. Bu interaktif öğrenme yöntemi, öğrencilerin dikkatini çekti ve derse olan ilgilerini artırdı.

Bu etkinlik sayesinde, öğrenciler ders içeriğini daha etkili bir şekilde öğrenme fırsatı bulurken, aynı zamanda pazarlama alanındaki temel kavramları daha iyi anladılar. Pazarlama stratejileri ve uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerini artırarak, sağlık kurumlarında pazarlamanın önemini ve etkisini daha iyi kavradılar. Bu şekilde, teorik bilgiyi pratik uygulamalarla birleştirerek derinlemesine bir öğrenme deneyimi yaşadılar.


12 Mart 2024