haberler

Kyoto'da Uluslararası ICHSMI 2023 Kongresine Katılım ve Best Paper Ödülü

Bölüm başkanımız Prof. Dr. Sedat Bostan 12-14 Mayıs tarihlerinde Kyoto’da yapılan ICHSMI kongresine davetli konuşmacı olarak katıldı.

Kongrede Türkiye’deki Sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümü ve uzaktan sağlık hizmeti sunumu konusunda bir tebliğ sundu.

Ayrıca bölüm öğretim elemanları, Arş. Gör. Ahmet Yeşildağ, Arş. Gör. Ferit Sevim ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Şenol da iki bildiriyle dijital olarak kongreye katıldılar ve bilimsel çalışmalarını sundular.

Arş. Gör. Ferit Sevim ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Şenol birlikte yaptıkları bilimsel çalışma kongrede “Best Paper” ödülü kazandı.


31 Mayıs 2023