haberler

Sağlık Yönetimi Bölüm Seminerleri 17 (2023-2024 Bahar)

Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim elemanları haftalık olarak bölüm seminerleri gerçekleştirmektedir. Arş. Gör. Ahmet Yasin Yeşildağ "R.I.G.H.T Liderlik Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması: Sağlık Kurumları Örneği" başlıklı sunumunu 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirmiştir.


19 Mart 2024