proje bilgisi

 

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Proje Bilgisi  

 

 

 

Proje Yılı

Proje Kodu/Adı

Proje Bütçesi

Çalışan
Kişi
 Sayısı

Yürütücü

Danışman

 

 

2015-2018

114E634: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Sonrası Tümör Gelişim Sürecinin Modellenmesi ve Simülasyonu

(TÜBİTAK 1001)

 

 

425.650 TL

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2023

318S218 - Kanserde İmmunoterapi Etkinliğinin İyileştirilmesine Yönelik Makine Öğrenmesine Dayalı Yeni Gen Keşfi ve İlaç Yeniden Konumlandırma Platformunun Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1003)

 

1)318S218:925.970,36

2)318S277:355.307,36

3)318S276:1.091.828,00

Toplam:2.373.105,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTÜ Yönetici

2)318S277: Acıbadem alt proje yürütücü

3)318S276: DEÜ alt proje yürütücü

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024

3220809 : Mr ve CT görüntülerinden derin öğrenme yöntemleri ile beyindeki inme ( hemorojik , iskemik) ve alzheimer sınıflandırmasını ve ilgili hastalıklı bölgenin segmentasyonunu yapacak karar destek sistemi

(TUBİTAK 1501)

 

 

 

1.949.356,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKGÜN

YAZILIM

 

 

 

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

118S300 : Gestasyonel Diyabet Tanısında Klinik Karar Destek Modeli

(TUBİTAK 1001)

 

377.180

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

2012-2015

SAN-TEZ - DICOM Uyumlu

Meme Kanseri

Karar Destek Sistemi

 

377.000

 

EVET

EVET

 

 

2019-2020

TAY-2020-8501:

Ausflus Önemi Belirsiz Atipiönemi Belirsiz Foliküler Lezyon Tanısı Alan Tiroid Nodüllerinin Malignite Öngörüsü İçin Yapısal Eşitlik Modeli İle Karar Destek Sistemi

(KTÜ BAP04)

21.679 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

  2006

KTÜ BAP : Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Laboratuar Bilgi Sistemi (LBS) Geliştirilmesi ve Hastane Bilgisistemi ile Entegrasyonu, Bütçesi :

 

150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019

Resiprokal Kromozomal Translokasyon Görülen Otizm Spektrum Bozukluğu Hastalarında Genetik Etiyolojinin Araştırılması, TÜBITAK 1001, 116S301

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022- Devam ediyor

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Yöntemleri ile Yeni BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Geliştirilmesi (2022-…) (Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje)

500.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022

Sortaz A enzimine yönelik yeni antimikrobiyal inhibitörlerin moleküler modelleme yöntemleri ile geliştirilmesi  (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Projesi)

375.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023

Antidiyabetik Ajan Olarak alfa-Glukozidaz ve Ppar-gama'ya Karsı Kalkon, Pirazol, Izoksazol ve Hidrazon Gruplarına Sahip Yeni Moleküllerin Tasarımı, Moleküler Modelleme Çalısmaları ve in vitro Aktivitelerinin Incelenmesi (TÜBİTAK Projesi)

500.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmacı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

COVID-19’a Karşı Peptit Temelli Aşı Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Projesi)

1.000.000 TL

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

EVET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2026

 

2 Adet COST MC Üyeliği ( Prof. Dr. Kemal TURHAN)

 

 

 

2022-2026

 

6 Adet COST WG Üyelikleri ( Doç.Dr. Gizem Tatar YILMAZ, Dr. Öğr.Üyesi Burçin KURT)