yönetim

PROF. DR. KEMAL TURHAN

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI - ANABİLİM DALI BAŞKANI

kemalturhan@ktu.edu.tr