haberler

Doktora Tez Sunumu

Bratislava Comenius Üniversitesi'ndeki araştırma ekibinin bir parçası olan Arş.Gör. Lumbardhe Hasimi, "Bulut Bilişim Güvenliğinde Uygun Maliyetli Çözüm" konusunu anlatmıştır. Çalışma, modeller üzerinde çalışmak ve farklı senaryolar için bulut güvenliğinde maliyet değerlendirmesinin araştırılması üzerinedir.
Eş zamanlı olarak Lodz Teknoloji Üniversitesi'nde Bilgi Teknolojileri Bölümü'nde "Sahte Haber ve Yayılım Tespiti" konulu araştırma sunumu gerçekleştirilmiştir.  Arş.Gör. Lumbardhe Hasimi tarafından yürütülen bu araştırmada bulut sistemleri, güvenlik, metin analizi, görüntü sınıflandırma, makine öğrenimi, kalıp sınıflandırma vb. yer almaktadır.


04 Ağustos 2022