emeg

Eczacılık Mesleki Eğitim ve Gelişim (EMEG) Birimi, Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 16.03.2018 gün ve 1352 sayılı kararı ile kurulmuştur.

EMEG birimi, eczacılık mesleğinin her türlü uygulama alanında eğitimin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyer planlamasına yönelik olarak kurulmuştur. EMEG biriminin amacı, Fakültemiz öğrencileri başta olmak üzere bölge eczacılarından gelen taleplere yönelik her türlü eğitim, seminer ve mesleki gezi faaliyetlerini yapmaktır.

EMEG biriminin çalışma usul ve esasları Fakültemiz Dekanı tarafından yürütülmektedir.

 

EMEG Birimi Usul ve Esasları