dekanın sunuşu

Edebiyat Fakültesi, bilginin üretim merkezi olan üniversitemizde, sosyal bilimler alanında etkin bir yere sahiptir. Fakültemiz, adaletli bir yönetim anlayışını kendisine şiar edinmiş idari yapılanması ve gelişen akademik kadrosuyla misyon ve vizyonu çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda ülkemizin gelişimine hizmet edecek nitelikli elemanlar yetiştirmek yolunda önemli bir süreç içerisindedir. Bu yolda her kötülüğün kaynağı olan cehaletin karanlık dünyasını yerle bir edecek gün ışığına sahip bireyler yetiştirmek en önemli gayemizdir. Böylece sosyal bilimler alanında çağdaş bilgi donanımına sahip araştıran, sorgulayan ve paydaşlarıyla işbirliği yaparak öğrendiklerini hayata geçirebilen, mevcut sorunlara kalıcı çözümler üretebilen ve farkındalığı sosyal sorumluluk bilinciyle harmanlayan bireyler yetiştirmek önemli hedeflerimiz arasındadır.

Günümüz dünyası, küreselleşmenin sonucunda ortaya çıkan insan, emtia ve fikirlerin akışkanlığına dayanan ve ulus ötesi formların hâkimiyetinden gelen cesaret ile insanlığı gezegenimizin ötesinde bir hayat alanı kurmaya yönelten imkânlar ve hayaller dünyasıdır. Bu yönde geçmişin birikiminin rikkatli desteği ve geleceğe yönelik şimdinin hayal gücü bilim ve bilginin yanında kültür ve irfanın da önemini ortaya koymaktadır. Zira Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadeleri, irfan ordusu olmadan zaferler kazanılamayacağını aşikâr kılmaktadır. Bu uğraş içerisinde Edebiyat Fakültesi hem Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde hem de uluslararası kriterlerde kendisine saygın bir konum elde etme hedefindedir. Bu hedef için dinamik idari ve akademik kadrosu ile yoluna devam etmekte, insani bilimler alanındaki çalışmanın sorumluluğu içinde kültür ve sanat etkinliklerini desteklemekte ve gerçekleştirmekte, güncel toplumsal sorun ve alanlarda farkındalığı yükseltmeye yönelik çağın gereklerine uygun bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi geçmişi ve birikimi ile 2010 yılından itibaren her iki fakültenin ayrılması sonucu bünyesindeki 8 bölüm ile çağın gereklerine uygun eğitim anlayışını sürdürmektedir. Mevcut bölümler içerisinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji ve Arkeoloji bölümleri aktif olarak lisans eğitimine devam etmektedir. Sanat Tarihi, Psikoloji bölümlerinde lisans eğitimini başlatmak için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Fakültemiz güçlü akademik yapısı yanında 2500’ün üzerinde öğrenci potansiyeliyle lisans ve lisansüstü alanda bilimin öncülüğünde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Evrensel bir kurumun önemli yapı taşlarından biri, sahip olduğu maddi imkân ve potansiyellerdir. Kurumsallaşmanın en önemli zemini olan bu imkân, eğitim-öğretim için gerekli olan altyapıya sahip olmayı ifade etmektedir ki bu günlerde bu imkâna kavuşmanın yani yeni bir bina kompleksi ile küçük bir kampüs havasını solumanın birlikteliğini yaşamaktayız. Bu bina kompleksinin inşası, elbette yüce milletimizin desteğine ve onun aziz neferlerinin gayretlerine borçludur. Bu borcu milletimizin evlatları için eğitim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirme yönünde onlar adına yükleniyor emeği geçen her ferde ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

 

Prof. Dr. M.Alaaddin  YALÇINKAYA
Dekan