muayene ve kabul komisyonu

Başkan

Doç.Dr.Serkan DEMİREL

Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Uzman Üye

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

Üye

Hacı Arif ÇUVALCI

Bilgisayar İşletmeni

arifcuvalci@ktu.edu.tr

Y.Başkan

Doç.Dr.Badegül Can EMİR

Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu

Y.Uzm. Üye

Şener ASLAN

Tekniker

seneraslan@ktu.edu.tr

Yedek Üye

Fatih GÖKGÖZ

Teknisyen Yardımcısı

fatih.gokgoz@ktu.edu.tr