risk belirleme komisyonu

Başkan

Doç.Dr. Serkan DEMİREL

 Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Üye

Doç.Dr.Badegül CAN EMİR

Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu.tr

Üye

Doç.Dr.Derya DERİN

PAŞAOĞLU

Tarih Bölümü Öğr. Üyesi

deryaderin@ktu.edu.tr

Raportör

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

Üye

Fatma ÖZKAY

Büro Personeli

fatmaozkay@ktu.edu.tr

Üye

Yeşim DELİHASAN

Teknisyen

yesim.delihasan@ktu.edu.tr