sayım komisyonu

Başkan

Doç.Dr.Serkan DEMİREL

Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Üye

Şener ASLAN

Tekniker

seneraslan@ktu.edu.tr

Üye

Mehmet AKGÜL

Bilgisayar İşletmeni

mehmetakgul@ktu.edu.tr

Y.Başkan

Doç.Dr.Badegül CAN EMİR

Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu.tr

Y.Uz.Üye

Filiz DEMİRHAN

Bilgisayar İşletmeni

filizdemirhan@ktu.edu.tr

Y.Üye

Hacı Arif ÇUVALCI

Bilgisayar İşletmeni

arifcuvalci@ktu.edu.tr