iş akış süreçleri ve şemaları

Akademik Personel Alımı Süreci ve İş Akış Şeması
Akademik Personelin Yolluklu ve Gündelikli Görevlendirilmesi Süreci ve İş Akış Şeması
Akademik Personelin Yolluksuz ve Gündeliksiz Görevlendirilmesi Süreci ve İş Akış Şeması
Akademik-İdari Personelin Yıllık İzin Alma Süreci ve İş Akış Şeması
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi Ataması Süreci ve İş Akış Şeması
Arıza Bakım Onarım İşlemleri Süreci ve İş Akış Şeması
Aylık Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması
Başarı Notlarının İlanı Süreci ve İş Akış Şeması
Bitirme Ödevi Süreci ve İş Akış Şeması
Bölüm Başkanı Ataması Süreci ve İş Akış Şeması
Bütçe Hazırlama Süreci ve İş Akış Şeması
Ders Görevlendirmelerini Yapılması Süreci ve İş Akış Şeması
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci ve İş Akış Şeması
Ders Telafisi Süreci ve İş Akış Şeması
Devir Yoluyla Malzeme Girişi Süreci ve İş Akış Şeması
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı Süreci ve İş Akış Şeması
F1 F2 Formalarının Hazırlanması Süreci ve İş Akış Şeması
Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci (Profesör,Doçent) Ataması Süreci ve İş Akış Şeması
Fazla Mesai Ücreti Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması
Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması
Gelen-Giden Evrak İş Akış Süreci ve İş Akış Şeması
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Süreci ve İş Akış Şeması
Mazeret Sınavı Süreci ve İş Akış Şeması
Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci ve İş Akış Şeması
Öğrenci Hizmet Alımı (Kısmi Zamanlı Çalıştırma) Süreci ve İş Akış Şeması
Öğrenci Temsilciliği Seçimi Süreci ve İş Akış Şeması
Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Süreci ve İş Akış Şeması
Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı Süreci ve İş Akış Şeması
Personel Maaş Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması
Satın Alma Yoluyla Malzeme Girişi Süreci ve İş Akış Şeması
Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci ve İş Akış Şeması
Sınavlara İtitraz Süreci ve İş Akış Şeması
Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması
Süreli Yazıların Süreci ve İş Akış Şeması
Telefon Faturası Ödeme Süreci ve İş Akış Şeması
Yardımcı Hizmetliler Sınıfında Bulunan Personelin Terfi İşlemleri Süreci ve İş Akış Şeması
Yatay Geçiş Süreci ve İş Akış Şeması
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Soruşturması Süreci ve İş Akış Şeması