haberler

Girişimcilik Çalıştayı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ

2021-2022 ORTAK GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (29-30 Aralık 2021)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Her yıl Mühendislik Tasarımuı dersi kapsamında Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinin ortaklaşa yaptığı Girişimcilik Çalıştayı 2021-2022 Öğretim yılı için "Girişimcilik: Hedefe Yaklaştırır" kavramı ile 29-30 Aralık tarihlerinde aşağıdaki programa dahilinde yapılacaktır.

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:00 - 12:00 arası

30 Aralık 2021 Perşembe 09:00 - 11:00 arası

 • İki bölüm Öğrencilerinin takımlar halinde ortak çalışma yaparak ortaya bir proje fikri çıkaracaklardır. Bu çalışma gruplarının her birinde bir görevli de yer alacaktır. Grupların listesine erişmek için aşağıdaki satırı tıklayınız.
 • Girişimcilik Çalışma grupları ve Grup Görevlileri
 • MS Teams Takım odalarının çevrim içi bağlantı adresleri sayfanın alt jısmında verilmiştir.

30 Aralık 2021 Perşembe 11:00 - 12:00 arası

 • Çalışma grupları oluşturdukları proje fikrini bir rapor halinde yazıp, aşağıda verilen bağlantı üzerinden yükleyerek göndermelidirler.
 • NOT: Hazırlanan rapor dosyasının ilk sayfasında çalışmaya katılan bütün öğrencilerin numaraları, ad ve soyadları ile bölümleri mutlaka yazılmalıdır.

30 Aralık 2021 Perşembe 12:00 - 13:00 arası

 • Her öğrenci aşağıda bağlantı adresi verilen değerlendirme formunu doldurup göndermelidir.
 • Bu formu göndermeyenlere not verilemeyeceğinden Mühendislik Tasarımı dersleri 90 puan üzerinden değerlendirilecektir.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPLAR VE FORMLAR

Proje Raporunu Gönderirken kullanılacak form:  

 •  https://forms.gle/qnBy8QAW9A5rAf799

Çalıştay sonunda her öğrencinin tek başına dolduracağı değerlendirme formu

 • http://ktee.online/anketler/workshopform.html
   

---------------------------------------------------------------------------------------------

MS Teams Takım odalarının çevrim içi bağlantı adresleri

2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 01
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM5ODRiODItYzQ4Zi00MTFlLWI2NmItMWFhMmFhMTg1MmQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d
--------------------------------------------

2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 02
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M0NjI3OTgtYzBlZS00YmQxLTgxYzktNTU5MGMzMTMwMmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d
--------------------------------------------

2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 03
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjlkYjk4YmEtMjEwMC00M2ZkLThhMGEtZmMwYmI2Mzc2NWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d
--------------------------------------------

2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 04
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJiZGNhMmUtOGJmNy00YTAxLThiNjYtYTVlMjY5MWQ4MGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 05
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU5MzExNTktOTExZS00MWRkLWE5OTItZTUyZmQ2MGNlMTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 06
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjgyYjczNWEtZjhjNy00MjMxLTlmNjctOTgxNWVjMmFmODA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 07
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjMwNzY4NzUtZDAxNS00MzAxLWEzYjQtMzhkMjUyZTMxMDM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 08
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc2Njg2MDgtNmQ5YS00NWU1LTgwNGItZTE5MmEyNTVhYjA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM5MjJmMDMtNWY1ZC00MDYyLTgwYTItZDhkMzgxMGNkMTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 10

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZhODg1YjQtYzViMS00YTRjLWI2N2EtN2VhN2QxYmY4ZjMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 11
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRmMDQzMTktYjRmYS00YjE0LThhM2ItMjlmOGYxOTdlZWUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 12

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEwYjcwOTktMGUyOS00ZjUxLWFiMzEtZjIzNDhkY2U1Y2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 13

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJiMGZhM2UtYzgyMi00Mjc1LTgzZmQtYjFjMmZhNjhhNmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 14

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZhNTYzNTAtYjg1NC00OTU4LTg1MjMtNWI4MDAyZjgzYTU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 15
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJjZDRiNGUtMzZkNi00YTRhLWI2YTAtMzIwNDBjMmQxOTFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 16
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU1MmE3NzUtZjI3Zi00M2FhLTk5NjItNzViNGIwOTk4ODVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 17
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE3MTUxZmEtZDZlYy00YzhhLThhM2YtNDFhZDRkMWYwMmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 18
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDAzZjEzYTMtMTYxZC00MzhkLTgyMmMtNzg5MmE0MWFhOWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 19
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI3MTkyMDctN2ZlZS00Y2MzLThmMTUtZWEwZGU1ZGFjNWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 20
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjMjQ2ZmEtY2NmNi00YzllLWI1ZjktNWZjMDg2YWQ0N2Qz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 21
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY2ZjY5OGItZDA0MS00NmFjLWFmOGItZmUzN2EwNTA1YzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 22
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VmNjE0NzEtMGFkNy00NjdiLTg1OTgtODA4ZDg4ZGI0OGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 23
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTllMjJiZTUtNjk0My00ZWMyLTgwZjgtOGE0NzQxZDFlOWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 24
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzUwMjk3MjUtMWZjYy00ZDIxLTlkMmItZWNlYzIzZGY0MDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 25
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA1ZDczZWMtZjYyNy00MzA3LTkzZjQtY2U4NjJmOGY2NGVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 26
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU0NGNkZmMtZGRkNS00ODI3LThlMDUtNmE1Y2Y3YzIyODQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 27
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA1Yjg5ZWMtNTJjNi00MzAyLWE4NmEtZWIxYWFmOTY2YWE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 28
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjMzODQ1YTUtZjJkYS00MDZmLThmZWMtNDQwYjEwN2FkNTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 29
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJlZDhmN2UtNGI1Ni00ZGJlLWFiMDAtODM5ODU5YTIyYjcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGIwOTEzMjItNTRkMC00MDY5LWJjYTAtZjA4N2ZlNTZiYTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 31
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFjZjgwZWItZTEyMC00ZGYyLTg2MDctZDM0M2M4NjdkOTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 32
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4ZjQxMzQtMGMxYy00NDAxLTgxZTctMGU0MmUwYTc2ZWNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 33
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ0MTFlMjItODI1MS00M2E1LWFkMjktMGNkZjFjNjk3NjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------
2021-2022 GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI (30.12.2021) - GRUP 34

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI1OWYwNjMtOGZiYi00NTFlLThlMzYtNzkzMmMyNmVhNjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%226d4b90b1-abbd-4b61-9174-6277eeab2389%22%7d

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

 


27 Aralık 2021