tarihçe (2022-2023)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretimine 1969 yılında Makina -Elektrik Fakültesi bünyesinde Elektrik Mühendisliği Bölümü olarak başladı. Bölümün ilk mezunları beş yıllık bir eğitim-öğretim programı sonunda Elektrik Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldular. Sonraki yıllarda dört yıllık lisans programına geçildi. Bu programı başarıyla tamamlayanlara Elektrik Mühendisi unvanı verilmeye başlandı. Bölüm, 1982 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü adını aldı ve 2547 sayılı yasa ile oluşturulan Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlandı. 

1998-1999 öğretim yılına kadar Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dört yıllık programıyla lisans (Mühendislik) eğitimi vermekteydi. Öğrenciler 7. yarıyılda "Elektrik ve Kontrol" ile "Elektronik ve Haberleşme" kollarından birini seçiyorlardı. Elektrik kolu mezunlarına sadece Elektrik Mühendisi, Elektronik-Haberleşme kolu mezunlarına da sadece Elektronik Mühendisi unvanının verildiği bu uygulamadan Yüksek Öğretim Kurumunun da uygun görmesiyle vazgeçilmiş ve her iki dal mezunlarına da artık Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak ortak bir unvan verilmesi kararlaştırılmıştır.  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında %30 İngilizce ve II. Öğretim programları uygulanmaya başlanmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği %30 İngilizce Bölümünde, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı'na girerek başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırırlardı. Bu sınavı başaramayanlar ise bir yıl yabancı dil hazırlık okurlardı.
2018’e kadar I. Öğretim ve II. Öğretim programları ile eğitim veren Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2018 yılından itibaren % 100 İngilizce ve 2019 yılından itibaren %100 Türkçe programları ile eğitim vermektedir. Sadece %100 İngilizce programı öğrencileri Yabancı Dil Hazırlık sınıfına tabi tutulurlar. 

Güncel olarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne %100 Türkçe programında 100, %100 İngilizce programında 60 olmak üzere toplamda her yıl 160 civarında yeni öğrenci alınmaktadır.  

Bölümümüz 2026 yılına kadar MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir.  

Bölümün laboratuvar olanakları geniştir. Laboratuvarların bir kısmında Lisans bir kısmında Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) çalışmalar yürütülebilmekte, KTÜ Araştırma Fonu’nun olanaklarından yararlanılarak eğitim öğretimin yanı sıra araştırma geliştirme özellikleri daha üst düzeylere çıkarılmaya çalışılmaktadır. Laboratuvarlardaki donanım, ülke ve bölge kuruluşlarının gereksinim duyacağı araştırma-geliştirme, kalite-kontrol desteğini verebilecek biçimde kullanıma açıktır.