lisansüstü danışman seçimi

LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ÖN TERCİH İŞLEMLERİ

Anabilim Dalımızda lisansüstü eğitim gören öğrenciler bir akademik danışmanla çalışmak zorundadırlar. Henüz bir akademik danışmanı olmayan öğrencilerimizin öncelikle aşağıda linki verilen form aracılığıyla birlikte çalışmak istedikleri beş öğretim üyemizin ismini tercih sırasına göre ilgili alana yazarak Anabilim Dalı Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Bu istek formu Anabilim dalı Başkanlığına ulaştıktan sonra başvuru yapan öğrencimize e-posta ile kendi tercihleri de dikkate alınarak üç öğretim üyesinin ismi ve gerekli bilgileri iletilecektir. İlgili öğrencimizin bu 3 ismi Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan Danışman Öneri Formu na istediği sıralamada doldurup, imzalattıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı na (Bölüm Başkanlığına) teslim etmesi gerekmektedir.

Pandemi sürecinde uzaktan yapılacak başvurularda imza atması gereken 3 öğretim üyesinden imza veya onay alma işlemini Bölüm Başkanlığı yapacaktır. Ancak öğrencinin bu öğretim üyeleri ile önceden iletişime geçerek danışman tercihi listesinde isimlerinin yer aldığını bildirmesi gerekir. Çünkü öğretim üyesinin haberi yoksa onay vermeyebilir. Bu da işlemlerin uzamasına yol açar 

Anabilim Dalımızda Lisansüstü ve Doktora öğrencilerine danışmanlık yapan öğretim üyelerimizin isimleri aşağıda Elektrik Bilim alanı ve Elektronik Bilim Alanı için sıralanmıştır. Her iki gruptaki öğretim üyelerimiz iki bilim alanı için de danışmanlık yapabilmektedir. Ancak alınacak öğrenci sayıları bu bilim alanlarındaki öğretim üyelerinin görüşleri alınarak belirlendiğinden, Anabilim Dalı Başkanlığımız öğrencilerin danışmanlarını girdikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden atamaktadır. 2020-2021 öğretim yılı itibariyle bu kurala kesinlikle uyulacaktır.

Bu nedenle öğrenciler giriş yaptıkları bilim alanındaki öğretim üyeleri arasından danışman tercihi yapmak zorundadırlar. Öğretim üyelerimizin çalışma alanları ve konularıyla ilgili geniş bilgilere bölüm web sayfası veya KTÜ AVES üzerinden ulaşılabilir.

Lisanüstü Danışman Seçimi Formu 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Elektrik Mühendisliği Bilim Alanı Elektronik Mühendisliği Bilim Alanı
 • Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ
 • Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
 • Prof. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ
 • Doç. Dr. Emre ÖZKOP
 • Doç. Dr. Mustafa Şinasi AYAS
 • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ÜZÜM
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih M. NUROĞLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAHVECİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇAKIR
 • Dr. Öğr. Üyesi Emrah BENLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Yahya DANAYİYEN 
 • Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
 • Prof. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR
 • Prof. Dr. Ali GANGAL
 • Prof. Dr. İsmail KAYA
 • Prof. Dr. Ayten ATASOY
 • Prof. Dr. Salim KAHVECİ
 • Prof. Dr. Kadir TÜRK
 • Doç. Dr. Gökçe HACIOĞLU
 • Doç. Dr. Önder AYDEMİR
 • Doç. Dr. Yusuf SEVİM
 • Dr. Öğr. Üyesi Haydar KAYA
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayhan YAZGAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TURHAL
  Of Teknoloji Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
 
 • Dr. Öğr. Üyesi Emin TUĞCU
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HASIRCI