vizyon - misyon

Mezunları ve araştırma çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeylerde daha fazla tanınmayı ve uluslararası projelerde daha fazla söz sahibi olmayı hedefleyen bölümümüz aşağıdaki hedeflere ulaşmayı kendisine amaç edinmiştir.

  • İlk sırada tercih edenlerin sayısını artırmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan bir bölüm durumuna gelmek ve akredite olmak.
  • Gerek kendi bölümümüzde, gerekse yurt dışında sağlanacak eğitimlerle öğretim elemanı sayısını şimdikinin 2, 3, hatta 4 katına çıkarmak.
  • Eğitim-öğretim kalitesini ve başarı düzeyini yükseltip, aynı zamanda üniversitemiz araştırma fonu, TUBİTAK, SANTEZ, KOSGEB ve Avrupa Birliği Çerçevesinde sunulan Proje Destek Programlarından faydalanmak.
  • Bölümün sürdürülebilir alternatif enerji kaynaklarının kullanımı, sürücü sistemler, otomasyon, robotik, biyomedikal, iletişim teknolojileri gibi çok disiplinli alanlarda başlattığı eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini, ilgili kuruluşlarla işbirliği kurup geliştirerek nicelik ve nitelik olarak artırmak.
  • Bölümde bölge ve ülke için gerekli ‘Teknoloji Geliştirme’, ‘Kalite Kontrol’, ‘Meslek İçi Eğitim’ merkezlerini ilgili diğer kuruluşlarla birlikte oluşturmak ve etkinlik kazandırmak.
  • Bölüm öğretim elemanlarının yurt dışındaki üniversite ve buralardaki meslektaşlarıyla olan iletişim kurmalarını sağlamak, bu konuda teşvik etmek ve zaman zaman yurt dışına gitmelerinin yolunu açmak.
  • Öğrencilerin bölüme daha iyi motive olmalarını sağlamak, kendilerine yarının mühendisleri olacakları bilincini kazandırmak, öğrencilikleri sırasında mesleki etik ve profesyonelce çalışma becerilerini kazandırmak.

          Bölümümüzün 2009-2013 yıllarına ait stratejik planlama raporunu indirmek için tıklayınız