basımevi

Basımevi; Baskı öncesi hazırlık, Montaj, Ofset Baskı, Tipo Baskı, Harmanlama, Ciltleme ve Kesim birimlerinden oluşmaktadır.

Basımevimizin amacı, kurum içi baskı taleplerini ekonomik ve zamanında hazırlamaktır.

Kitap, dergi, broşür, afiş, bilet, davetiye, matbuu defter ve evraklar, ofset baskı veya tipo baskı tekniği ile basılır.

Bu baskılar, en az 5x8 cm, en çok 60x80 cm ebadında renkli ya da tek renkli basılabilir.

Tüm kağıtlara (Mukavva hariç) baskı yapılabilir Baskı sayısında sınır yoktur.

Baskısı yapılan işlere numara baskısı yapılabilir.

Baskı İşi Formu doldurulup EBYS üzerinden ek olarak Genel Sekreterlik birimine gönderilmesi durumunda, üniversite dahilindeki talepler yerine getirilmektedir.

Basımevi Baskı İş Formu

Kartvizit Talebi Oluştur