kurum kurul ve komisyonları

  • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

KTÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDiRME KURULU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Bünyamin ER

Genel Sekreter V.

Üye

Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü

Üye

Ufuk ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yardımcısı

Üye

İsmail ÇOM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Göksel SALİH

Personel Daire Başkanı

Üye

Nuray SANCI ABANOZ

SGDB Mali Hizmetler Uzmanı

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2014 tarih ve 228 sayılı Rektörlük Onayı ile kurulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun revize edilerek, 06.06.2022 tarih ve E-64883006-612.01.02-1597 sayılı yazı ile yukardaki belirtilen personelden revize edilerek oluşturulmuştur.

 

  • İdare Risk Koordinatörü 

Üniversitemiz Risk Strateji Belgesinde “İdare Risk Koordinatörü; Rektör tarafından görevlendirilen (SGDB)’den sorumlu Rektör Yardımcısı” olarak tanımlanmış olup, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Üniversitemiz İdare Risk Koordinatörü olarak 23.06.2021 tarih ve E-64883006-612.99-940 sayılı yazi ile (İRK) belirlenmiştir.