yılı bütçe uygulaması

Bütçe Hazırlık

KTÜ Bütçe Hazırlık Formları ve Diğer Belgeler Özel Bütçe   Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Rehberleri
KTÜ 2025-2027 Özel Bütçe Hazırlık Formları   2024-2026 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi 
      2024-2026 Dönemi Yatırım Genelgesi ve Hazırlama Rehberi
      2024-2026 Orta Vadeli Program 
         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim

2023-2025 Yılı Bütçe Hazırlık Eğitimi (on-line)  

2022-2024 Bütçe Hazırlık Eğitimi (On-line)

2023-2025 Yılı Bütçe Hazırlık Eğitimi Form Girişi (on-line)  
2022-2024 Bütçe Hazırlık Eğitimi (On-line)
 

 

Bütçe Uygulaması

KTÜ Bütçe Form ve Belgeleri

    Yılı Bütçe Kanunu ve Diğer Mevzuat  
KTÜ 2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı Dosyaları   2024 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)
Program Bütçeye İlişkin Harcamalarda Kullanılacak Ekonomik Kodlar  (Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar)   2024 Yılı AHP-AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)
KTÜ Harcama Birimleri Vergi Numarası ve Kodları Listesi   2024 Harcamaları ve Bütçe Uygulamaları Uygulamaları Hakkında  Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No 1)
      2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri    
              

Eğitim

Program Bütçe ve Ayrıntılı Finans Programı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi 2021

Yatırım Programı Uygulaması

KTÜ Yatırım Programı Form ve Belgeleri     Yılı Yatırım Programı ve Diğer Mevzuat
KTÜ 2024 Yılı Yatırım Programı      2024 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge
KTÜ 2023 Aralık Sonu Yatırım Programı Gerçekleşmeleri   2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar 
KTÜ 2023 Yılı Yatırım Programı    2024 Yılı Yatırım Programı

Görevleri

  • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
  • Bütçeyi hazırlamak
  • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak
  • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
  • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
  • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Kenan CEBECİ Şube Müdürü 0462 377 21 42 cebeci@ktu.edu.tr
Adem TURAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 ademturan@ktu.edu.tr
Hatice ERTEM Tekniker 0462 377 41 46  haticek@ktu.edu.tr