misyon ve vizyon

  • Misyon

Üniversitemizde mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin görevlerin, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülerek kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanımında koordinasyonu sağlamak.

  • Vizyon

Fiziki ve teknolojik imkanlara sahip, bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtarak  işinde uzmanlaşmış personelleri ile hizmet kalitesini sürekli artırarak gelişen bir Başkanlık olmak.

  • Başkanlığımız Kalite Politikası

Başkanlığımız misyon ve vizyonu doğrultusunda yürüttüğü tüm faaliyetlerinde “kalite odaklı” çalışmayı esas alır. Bu amaca uygun olarak;

  • Kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak,
  • Paydaşlarımızın memnuniyet düzeyini artırıcı önlemler almak,
  • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirmeyi ve mükemmelliği esas almak,
  • Personelimizin yetkinliğini, yeterliliğini ve performansını geliştirmek,
  • Ekip çalışması anlayışına sahip olmak.

kalite politikamız olarak belirlenmiştir.