KTÜ stratejik plan

Planlar ve Mevzuat

  Stratejik Planlar     Mevzuat  
  KTÜ Stratejik Planı (2024-2028)  

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KTÜ Stratejik Planı (2019-2023)   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ
  KTÜ Stratejik Planı (2014-2018)   Stratejik Planlama Rehberi
  KTÜ Stratejik Planı (2009-2013)      

Uygulama

  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2023 Yılı İlk Altı Ay İzlemesi Yapıldı Stratejik Plan Bilgi Sistemi
 

KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2022 Yılı Değerlendirme Raporu

      
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2022 Yılı İlk Altı Ay İzlemesi Yapıldı
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2021 Değerlendirme Raporu 
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2020 Değerlendirme Raporu 
  KTÜ 2019-2023 Stratejik Plan 2019 Yılı Değerlendirme Raporu 

Görevleri

  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
  • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak
  • Stratejik plan ve diğer mali raporlar kapsamında istenilen istatistiki bilgilerin temini ile SP sistemine girilen bilgilerin kontrolüne yönelik çalışmaların ?Yönetim Bilgi Sistemi Birimi? ile işbirliği içinde yürütülmesi
  • Birim faaliyet raporu hazırlamak
  • İdare faaliyet raporu hazırlamak
  • Üniversitemiz Performans programının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütmek
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Nuray SANCI ABANOZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 nsabanoz@ktu.edu.tr
Adem TURAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 ademturan@ktu.edu.tr
Serdar ARSLAN Şef 0462 377 44 76 serdararslan@ktu.edu.tr