SGDB komisyon ve çalışma grupları

SGDB Kalite Komisyonu (29.06.2021)

Görevi

Adı Soyadı

Unvanı

Sorumluluk Alanı

Başkan

İsmail ÇOM

Daire Başkanı

Koordinasyon

Üye

Nebiye ÖZDOĞAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Mali kontrol-Muhasebe

Üye

Nuray Sancı ABANOZ

Mali Hizmetler Uzmanı

İç Kontrol-Stratejik Yön. Planlama

Üye

Cemal ALSAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap

Üye

Adem TURAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Bütçe-Stratejik Yön. Planlama

Üye

Serdar ARSLAN

Şef

Stratejik Yön. Planlama

 

SGDB Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma  Grubu (29.06.2021)

Görevi

Adı Soyadı

Unvanı

Birim Risk Koordinatörü

Nuray Sancı ABANOZ

Mali Hizmetler Uzmanı

(BRÇG) Başkan

Şeyda Balçık AYAZ

Mali Hizmetler Uzmanı

Üye

Mustafa Kemal KAHRAMAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Üye

Adem TURAN

Mali Hizmetler Uzmanı

Üye

Ali HOTAMAN

Şef

Üye

Serdar ARSLAN

Şef

 

SGDB Web Sayfası Sorumluları ve İçerik Sağlama Sorumluları (09.07.2021)

Adem TURAN

Web Sayfası Sorumlusu

Serdar ARSLAN

Web Sayfası Sorumlusu

Nuray Sancı ABANOZ

İçerik Sağlama-İzleme-Güncelleme

Cemal ALSAN

İçerik Sağlama-İzleme-Güncelleme

Şeyda Balçık AYAZ

İçerik Sağlama-İzleme-Güncelleme

Mustafa Kemal KAHRAMAN

İçerik Sağlama-İzleme-Güncelleme

İsmail KURT

İçerik Sağlama-İzleme-Güncelleme