misyon

Bilim ve teknoloji doğrultusunda, kadın, anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürme odaklı, bakım verici, eğitici, araştırmacı, yönetici ve liderlik becerilerini etkin şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, bilimsel araştırma yapabilen,  etik değerlere, etkili iletişim ve problem çözme becerilerine sahip, toplumsal hizmet alanlarındaki uygulamalarıyla gelişmeye açık ebeler yetiştirmektir.