klinik işbirlikler

    Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Akademik Kurulu'nun 13.06.2022 tarihi 02 sayılı kararı ve KTÜ Rektörlüğü'nün 17.06.2022 tarihli, E-44710342-903.07.01-26036 sayılı yazısı ile araştırma, eğitim ve hizmet kapsamında Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aneztezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı ile  işbirliği başlatılmıştır.

SMA ve Riskli Bebek Takip Ünitesi

Türkiye’de 30 merkezden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Çocuk Nöroloji Bilim Dalı ile bölümümüz iş birliğinde 2017 yılından itibaren, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “TR-SMA-01 araştırma kodlu Nusinersen Sodium ile Türkiye’de Spinal musküler Atrofi Tip 1 (SMA Tip 1) hasta popülasyonunda tedaviye yanıt oranı ve güvenliğin gözlemlendiği çok merkezli müdahalesiz, prospektif, izlem çalışması kapsamında SMA’lı çocukların motor gelişim testleri ve takipleri gerçekleştirilmektedir. Serebral Palsi gibi nörogelişimsel bozuklukların erken dönemde tespit edilmesine yönelik fizyoterapi değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu süreçte belirlenen risklere yönelik planlanan erken fizyoterapi ve rehabilitasyon programları aile işbirliğinde uygulanmaktadır.