misyon vizyon ve değerlerimiz

Misyon

Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, interdisipliner çalışmalar yürütmek, lisans ve lisansüstü  düzeyde eğitim-araştırma faaliyetleri yürütmek, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetini toplum yararına sunmaktır.

 

Vizyon  

Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm konumuna gelmektir.

 

Değerlerimiz

✓ Etik değerlere bağlılık

✓ Yenilikçi olmak

✓ Yaratıcılık

✓ İnsan ve meslek onuruna saygı

✓ Özgür düşünebilmek

✓ Evrensellik

✓ Yaşam boyu öğrenme

✓ Toplumsal sorumluluk

✓ Dürüstlük ve adil yaklaşım

✓ Güçlü insan ilişkileri ve iletişim becerisi

✓ Profesyonellik ve takım çalışmasına yatkınlık

✓ Kalite ve sürekli gelişim