uluslararası çalışma grupları

Çalışma Grubunun Adı

Görevi

Çalışma Gruplarının Adı

Öğretim Elemanı

CA20104 Network on evidence-based physical activity in old age

Yönetim komitesi üyesi (MC), Çalışma grubu üyesi

WG1, WG3

Doç. Dr. Arzu Erden

CA20124 - Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury

Çalışma grubu üyesi

WG2, WG4

Dr. Öğr. Üyesi Umut Apaydın

CA20124 - Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury

Çalışma grubu üyesi

WG2, WG4

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Altunalan

CA19101 - Determinants of Physical Activities in Settings

(DE-PASS)

Çalışma grubu üyesi

WG2, WG3

Arş. Gör. Murat Emirzeoğlu

CA19121 - Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living

Çalışma grubu üyesi

WG3

Arş. Gör. Murat Emirzeoğlu

CA21110 - Building an Open European Network on Osteoarthritis Research (NetwOArk)

Çalışma grubu üyesi

WG1

Arş. Gör. Nurhayat Korkmaz

CA19101 - Determinants of Physical Activities in Settings

(DE-PASS)

Çalışma grubu üyesi

WG2

Arş. Gör. Nurhayat Korkmaz