duyurular

29

Mart

2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’ inci maddesi uyarınca Üniversitemizin 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ilişkin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını içeren 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu