duyurular

29

Şubat

Üniversitemiz 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, Üniversitemiz 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu