duyurular

16

Kasım

2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Genel Sekreterlik

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında “Komisyon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi için tıklayınız.