duyurular

27

Mayıs

Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan Üniversitemize 5 Yıllık Tam Akreditasyon

KTÜ Rektörlüğü

Yükseköğretim kalite güvencesi, üniversitelerin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı doğrultusunda, temel fonksiyonlarını paydaşların beklentilerine ve amaca uygun bir şekilde yerine getirdiklerine dair kamuoyuna verdikleri güvencedir. 

Yükseköğretimde kalite güvence sisteminden; ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve istikrarlı büyümesine nitelikli bir katkı sağlaması beklenmekte ve Kurumsal Akreditasyon Programı da bu kapsamda önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, kalite, liderlik ve yönetim alanlarında belirlenen ölçütler ile dış değerlendirmesinin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılmasını kapsamaktadır.

Değerlendirme sonucunda, belirlenen ölçütleri sağlayan ve geçerli puanı alan üniversitelere, YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi verilmektedir. Bu belgeyi almaya hak kazanan üniversitelerin Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne sahip oldukları bilgisi, ÖSYM Kılavuzu’nda da belirtilmektedir.

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

KAP’a dâhil olan üniversitelere, değerlendirme takımları tarafından iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretler sonucunda, değerlendirme takımları, o üniversiteye ait Kurumsal Akreditasyon Raporu’nu (KAR) hazırlanmakta, bu rapor YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Komisyonu tarafından tutarlılık yönünden incelenmekte ve nihai Kurumsal Akreditasyon Raporu’na dönüştürülerek Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulmaktadır. Bu rapor ve puanlamalar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından o üniversite ile ilgili;

  • Tam Akreditasyon (beş yıl süreyle)
  • Koşullu Akreditasyon (iki yıl süreyle)
  • Yükseköğretim kurumuna kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesi kararlarından birisi alınmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dâhil olmak için 28 Nisan 2021 tarihinde, YÖKAK’a başvuru yapmış ve süreç içerisinde, YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından Üniversitemize; 16 Aralık 2021 tarihinde ön ziyaret, 5-7 Ocak 2022 tarihlerinde ise saha ziyaretleri ve yüz yüze ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tüm ziyaretler, incelenen bilgi, belge ve raporlar sonucunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 25 Mayıs 2022 tarihli toplantısında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin TAM AKREDİTE edilmesi ve Üniversitemize, Kurumsal Akreditasyon Belgesi verilmesi kararını almıştır.

Hak kazandığımız Tam Akreditasyon statüsü ve Kurumsal Akreditasyon Belgesi’nin, Üniversitemize hayırlı olmasını diler, bu başarıda emeği geçen Kalite Komisyonu Üyelerimiz, dış paydaşlarımız, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.