duyurular

17

Şubat

Yükseköğretim Kurulu Tarafından, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi'ne İlişkin Basın Açıklaması

Rektörlük

Değerli Vatandaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,

Bildiğiniz üzere, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizi doğrudan etkilemiş ve ülkemizi yasa boğmuştur. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimize geçmiş olsun.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden 13,5 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan etkilenmiştir. Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri, devletimiz ve milletimiz ile ele ele vererek, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum.

Gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse depremzede vatandaşlarımıza yardım toplanması ve dağıtılmasında gösterdikleri gayretten dolayı bilhassa gençlerimizle gurur duyuyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak kendilerine minnettar olduğumu belirtmek isterim. Aynı şekilde akademisyenlerimize, sağlık personelimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan uzman personelimize de müteşekkirim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yükseköğretim camiamızın depremin yaralarının sarılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini vurgulamak isterim.

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yükseköğretime ilişkin bir durum değerlendirmesi yapmak isterim. Türkiye’deki açıköğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin toplam 376.770’i söz konusu 11 ilde  kayıtlıdır. Dolayısıyla bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğrencisinin  %9’una ev sahipliği yapmaktadır.

Öte yandan, 11 ilde ikametleri olup Türkiye’nin başka illerinde eğitim alan 299.397 önlisans ve lisans düzeyinde öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin  yoğun olarak öğrenim gördüğü illere bakıldığında İstanbul’da 40.334, Ankara’da 22.303, Mersin’de 17.647, İzmir’de 14.764, Konya’da 10.538 öğrencimizin olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla bölgede ikametgahı olan veya bölgede eğitim alan toplam 631.430 öğrencimiz bulunmaktadır. Özetle Türkiye’deki örgün önlisans ve lisans öğrencilerinin toplam %17,5’i ya bölgede ikamet etmekte ya da eğitim almaktadır. Bu öğrencilerimiz depremden en çok etkilenen kitle arasında yer almaktadır.

Öğrencilerimiz ve personellerimiz arasında maalesef kayıplarımız mevcuttur. Ayrıca, birinci dereceden yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve personellerimiz mevcuttur. Ancak bu aşamada kayıp sayısıyla ilgili bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Vefat edenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Kampüslerimizle ilgili de güncel durumu sizlerle paylaşmak isterim. 11 ilde yapılan ön incelemeler neticesinde, çoğu kampüsümüzde yıkılan bina olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte, çok az sayıda ağır hasarlı binamız mevcuttur.

Tüm illerde çoğu binamız kullanılabilir durumdadır ve halen afetzedelere hizmet sunmaktadır. Bu zorlu süreçte kampüslerimiz, depremzedelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol almışlardır. Ülkemizin dört bir yanındaki tıp fakültesi hekimlerimiz ile diğer sağlık personelimiz büyük bir özveri sergilemektedir. Yine, başta Tıp olmak üzere bütün fakültelerimizden gönüllü öğretim üyelerimizin halen bölgedeki çalışmalara katkılarını memnuniyetle izliyoruz. Bundan sonraki süreçte, yani iyileşme sürecinde, üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir.

İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın kuşkusuz çok büyük katkıları olacaktır. Önümüzdeki süreçte gerek depremzedelerin psikososyal rehabilitasyonu gerekse de toplumun yeniden inşasında üniversitelerimizin kendilerine düşen sorumlulukla hareket edeceklerine inanıyorum.

Kurulumuz tarafından, bir önceki kararımızda Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti.

Bütün çabamız, eğitim ve öğretim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanmasıdır. Bu amaçla bütün paydaşlarımızla, Üniversite yönetimleriyle uzman ve bilim insanlarıyla istişareler gerçekleştirdik. Bütün tarafların görüşlerini değerlendirdik. Öğrencilerimizin eğitimlerini, nitelikten ödün vermeden, mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için önlisans, lisans ve lisansüstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla birazdan aldığımız bazı kararları sizlerle paylaşacağım.

Şunu baştan net bir şekilde ifade etmek isterim ki, alınan kararlar Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneği de değerlendirilecektir.

Uzaktan Eğitim

1) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin yükseköğretim kurumlarının 20.02.2023 tarihinden itibaren yetkili kurullarınca alınacak kararlarla başlatılabilmesine,

2) Yükseköğretim kurumlarımızın, her bir diploma programında “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında (6. maddedeki %30 kısıtı dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmalarına,

3) Üniversitelerimizde Eğitimlerine “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine,

4) OHAL kapsamındaki illerde bulunan bir kısım üniversitelerin deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere aşağıda anılan üniversiteler ile eşleştirilmesine:

a) İnönü Üniversitesi – Ankara Üniversitesi

b) Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

c) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Gazi Üniversitesi

ç) Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi – Erciyes Üniversitesi

d) Adıyaman Üniversitesi – Atatürk Üniversitesi

e) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

f) İskenderun Teknik Üniversitesi – Necmettin Erbakan Üniversitesi

g) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özel Öğrencilik

5) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde,

  • Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine,
  • Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine,
  • Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,

Kayıt Dondurma

6) Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,

Öğrenim Ücreti Ödeme Kolaylığı

7) Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın OHAL kapsamındaki illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine kadar ertelemeleri ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağlamalarına,

2022-2023 Güz Dönemi Sınavlarına Katılamayanlar

8) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına,

karar verildi.

Alınan kararların başta öğrencilerimiz olmak üzere akademisyenlerimize, üniversitelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bir kez daha milletimize başsağlığı diliyorum.