etkinlikler

18

Nisan

19

Nisan

Bağımlılık ile Mücadele Trabzon İl Çalıştayı

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019/2 sayılı genelge ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) oluşturulmuş ve kurulun aldığı kararlar sonucunda, toplumumuzun her kesimini ilgilendirecek şekilde “tütün, alkol, madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele” çalışmalarında yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde, hem konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, en üst düzeyde icracı bakanlıklarca görevlendirilen bakanların yer aldığı BMYK, hem de kamu, STK ile özel sektörün de işin içerisinde olduğu ve toplumsal iş birliğinin ön plana çıkartıldığı bir anlayışla çalışmalara başlanmıştır.  

BMYK kararları gereği hem Sağlık Bakanlığı, hem de YÖK, kurumsal anlamda sorumlu kurumlar olarak tanımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı öncelikle il ve ilçelerde bağımlılıkla ilgili “BEN OLSAYDIM” etiketi ile çalıştaylar yapılmasını istemiştir. Bu çalıştaylar aracılığıyla öncelikle il ve ilçelerde halkın katılımıyla sorunların tanımlanması ve çözüm önerilerinin birlikte geliştirilmesi ilkesini benimsenmiştir. Diğer taraftan YÖK de üniversitelerde, öncelikle üniversite öğrencilerine yönelik çalışmaların yapılmasını talep etmiştir. Bu amaçla ilimizde Trabzon Valiliği başkanlığında, Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 18-19 Nisan 2022 tarihleri arasında  “Bağımlılıkla Mücadele Trabzon İl Çalıştayı” düzenlenecektir.

Açılış toplantısına; Trabzon Valisi İsmail USTAOĞLU, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat ZORLUOĞLU, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI ile il protokolü katılacaktır. Çalıştay, Üniversitemiz Osman Turan Kongre Merkezi’nde olup “Tütün, Alkol, Uyuşturucu Madde, Davranışsal Bağımlılıklar” ile “Kadın ve Bağımlılık” ve “Gençlik ve Bağımlılık” başlıklarında oluşturulan 6 çalışma grubunda, ilimizde yer alan değişik kamu, özel ve Sivil Toplum Kuruluşu olmak üzere yaklaşık 150 temsilcinin katılımıyla bağımlılıkla ilgili 6 alt başlık, her yönüyle değerlendirilip tartışılacak ve sonuç olarak ilimiz için önemli bir rapor oluşturulacaktır.

KTÜ Rektörlüğü