haberler

İletim Altyapısının Sismik Güvenliğine Yönelik Deneyler Üniversitemizde Yapılıyor

Üniversitemiz Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile ortak yürütülen önemli bir çalışmanın ilk deneyleri başarıyla tamamlandı. Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada; bu projenin, 420 kV AT 420 tip akım transformatörünün deneysel yöntemlerle dinamik karakteristiklerin ve yapısal performansının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen deneylerin, ülkemiz enerji iletim sistemlerinin güvenliği ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Çalışma kapsamında, TEİAŞ iletim sisteminde kullanılan akım transformatörlerinin gerçekleştirilerek frekans, mod şekli ve sönüm oranı gibi dinamik karakteristikleri belirlenmesi amaçlandı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada “Bu çalışma, ülkemizin elektrik iletim altyapısının sismik güvenliği açısından kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle deprem bölgelerinde yer alan trafo merkezlerindeki akım transformatörlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu analizler, olası bir depremde, enerji iletim sisteminin sürekliliğini sağlamak noktasında büyük bir katkı sağlamaktadır. KTÜ olarak Mühendislik ve Yapı Sağlığı disiplini alanındaki bilgi ve tecrübemizi, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik projelerde kullanmaya devam edeceğiz. Bu proje, gelecekte gerçekleştireceğimiz benzer çalışmalar için önemli bir referans noktası olacaktır. Bu başarılı çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm araştırmacılarımıza ve iş birlikçi kuruluşumuz TEİAŞ'a teşekkür ederiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak bilim ve teknoloji alanında ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

 


06 Haziran 2024