haberler

Kamu Maliyesindeki Planlamalar Üniversitemizde Konuşuldu

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Üniversitemiz ev sahipliğinde, yoğun katımla gerçekleşti. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı, Üniversitemiz ev sahipliğinde Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıya; Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup TEKİN, Üniversitemiz Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk ÖZTÜRK, Mustafa BEZİROĞLU, Üniversitelerin Strateji Geliştirme Daire Başkanları ve çok sayıda akademisyen ile idari personel katıldı.

“Stratejik Plan Yol Gösterici Olmuştur”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ, “Yükseköğretim sistemimizin küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulabilmesi için toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, bilgiyi ilerletmeye odaklanarak ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren üniversitelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bu kapsamda uygulanmaya başlanan 2024-2028 KTÜ Stratejik Planı geçmiş dört stratejik planlama deneyiminden yararlanılarak katılımcı ve şeffaf bir süreç içerisinde, farklı kurul, komisyon ve çalışma gruplarında yer alan akademik ve idari personelimiz ile dış paydaşlarımızın sunmuş olduğu görüş ve öneriler ile hazırlanmıştır. Altmış dokuz yıllık kurumsal birikim, mevcut altyapı ve insan kaynağımız, yeni dönemdeki stratejilerimizi belirlemede yol gösterici olmuştur.” dedi.

“Makam ve Görev Tazminatı” Çağrısı Yaptı
Üniversitemizin kaynaklarının, ülke hedeflerine yönelik planlandığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. OKUMUŞ, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kamu mali yönetim sistemindeki yeni yapılanma ile kamu idarelerine kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü düzenlenmiştir. Bu bağlamda, üniversitelere de önemli görev ve sorumluluklar yüklenmiştir. Üniversitelere yüklenen bu görev sorumlulukların yerine getirilmesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları başrolü üstlenmektedir. Bu vesile ile kamuda üniversiteler hariç tüm daire başkanlarına ödenmekte olan “Makam ve Görev Tazminatı” nın üniversite daire başkanlarına da ödenerek bu mağduriyetin giderilmesi hususunu da buradan ilgililere duyurmak isterim.” şeklinde konuştu.

“Anlık Olarak İzliyor ve Raporluyoruz”
Prof. Dr. OKUMUŞ ayrıca, “Üniversitelerde stratejik plan hazırlamak kadar, belirtilen stratejileri hayata geçirmek, gerçekleşmeleri Bilgi Sistemi üzerinden anlık olarak izlemek ve değerlendirmek de önemlidir. Hedeflerimize ulaşabilmek; eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve idari hizmetlerimizi de kapsayan güçlü bir kalite güvence sisteminden geçmektedir. Üniversitemizin çıktılarının kalitesi kadar bunu güvence altına alacak kalite güvence sistemi mekanizmalarımızın varlığı da bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda belirlenen stratejilere ait gerçekleşmeler KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi üzerinden anlık olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.” ifadelerini kullanarak önemli noktaların altını çizdi.

“Planlar Daha Hızlı Hayata Geçecek”
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ’un konuşmasının ardından toplantı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetimi ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup TEKİN ise “Mali yönetimin çok önemli paydaşlarının bir araya geldiği bu toplanın bizler için oldukça önemli olduğunu ifade etmek isterim. Birlikte istişare ederek yapacağımız çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçebileceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Önemli Konular Detaylandırıldı
Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mevlüt Yasin SAATCİ ve Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğba OĞUZ tarafından “Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi” konusu hakkında, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hüseyin IŞIK, Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğba SEVÜKTEKİN tarafından "Kamu Filo Yönetim Sistemi" ve "Harcama Gözden Geçirme" konuları hakkında katılımcılara sunum yapıldı.

Sunumlar 10 Mayıs 2024 tarihinde; Harcama Gözden Geçirme, Performans Esaslı Program Bütçe Uygulaması, İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi, Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi Değişen Yaklaşımlar Çerçevesinde Bir Politika Aracı Olarak Kamu Alımları, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi konularıyla devam ederken, 11 Mayıs 2024 tarihinde ise Elektronik İhale Uygulaması ve Nakit Yönetimi konu başlıklarıyla sona erdi.

Toplantı sayesinde, kamu maliyesindeki son gelişmeler ve planlamalar enine boyuna masaya yatırıldı.


09 Mayıs 2024