haberler

Millî Mücadele'nin Gür Sesi "İstikbal Gazetesi" Üniversitemizde Dijitalleştirildi

Millî Mücadele Dönemi’nin en önemli yayın organlarından biri olan “İstikbal Gazetesi” akademisyenlerimiz tarafından taranarak Wikilala veri tabanına aktarıldı.

Barutçuzade Faik Ahmet Efendi, kurtuluş savaşında düşman işgaline “Dur!” demek için Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti’ni destekleyerek İstikbal Gazetesi’ni çıkarmaya karar verdi. Millî Mücadele’ye Trabzon’dan yakılan meşale (İstikbal Gazetesi) 1918 yılında yayın hayatına başladı. Millî Mücadele yıllarında Trabzon başta olmak üzere bölge illerinin sesi olan dönemin en uzun soluklu yayın organı “İstikbal Gazetesi”nin orijinal nüshaları, akademisyenlerimiz tarafından taranarak dijital kütüphaneye aktarıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne de adı verilen Faik Ahmet BARUTÇU’nun sahibi olduğu ve başyazarlığını üstlendiği gazete, Wikilala veri tabanında erişime açıldı.

“En Uzun Soluklu Gazete”
Gazetenin dijitalleşme sürecine ilişkin bilgi veren Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Personeli Öğr. Gör. Beyhan KARPUZ konu ile ilgili olarak “Faik Ahmet BARUTÇU ve arkadaşları, avukat kimliğini bırakıp bir gazete çıkarmaya başlıyor. İstikbal Gazetesi ile birlikte Anadolu’nun sesi, Trabzon’dan ülkemize duyurulmaya çalışılıyor. İstikbal Gazetesi, Erzurum Kongresi’nin toplanması sürecinde emeği geçen, bu sürece destek olan bir yayın organıdır ve Cumhuriyet kurulmadan önceki dönemde, Anadolu’nun en uzun soluklu gazetesidir. Müze değeri taşıyan bu gazeteyi gelecek kuşaklara aktarmak adına tüm sayılarını dijitalleştirdik. Orijinal nüshalarını, gazetenin zarar görmemesi için kullanıcılarımızla paylaşamıyoruz. Veri tabanı abonelikleri olan tüm üniversite kütüphaneleri, gazeteye erişim sağlayabiliyor.” dedi.

Haftada 6 gün basılan İstikbal Gazetesi, kapatıldığı 1925 yılına kadar toplam bin 426 sayı ile okuyucunun karşısına çıkmış, her nüshası Anadolu’da büyük ses getirmişti.     


02 Mayıs 2024