haberler

OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Uygunluk Belgesi, İLAFAR Yönetim Kurulu Üyeleri ve Personeline Takdim Edildi

23 Ocak 2024 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) “OECD Good Laboratory Practices (İyi Laboratuvar Uygulamaları-GLP) Uygunluk Belgesi” almaya hak kazanan Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) personelinin katılımıyla Belge Takdim Töreni düzenlendi.

Beşeri, zirai ve veterinerlik alanında ilaç etkin madde formülasyonu geliştirmek, preklinik Ar-Ge çalışmaları ile yüksek teknolojili araştırmalar yapmak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası tanınırlık kazanmak vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetimler sonucunda alınan “OECD Good Laboratory Practices (İyi Laboratuvar Uygulamaları-GLP) Uygunluk Belgesi” Üniversitemiz İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Yönetim Kurulu Üyeleri ve personeline, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI tarafından takdim edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akif CİNEL, Prof. Dr. Cemil RAKICI ve Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ ile Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU’nun katıldığı törende; İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) yönetim ekibi, Yönetim Kurulu Üyeleri ile merkez bünyesindeki akademik ve idari personelinin yanı sıra burada araştırmalarını sürdüren doktora ve yüksek lisans öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B projeleri yürüten lisans öğrencileri, TÜBİTAK Star Programı bursiyer öğrencileri ile Ersamus Değişim Programı kapsamında stajlarını yapan yabancı uyruklu öğrenciler hazır bulundu.

İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena SEZEN, törende yaptığı konuşmada; desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız ve Genel Sekreterimize ayrı ayrı teşekkür ederek İLAFAR bünyesinde TÜBİTAK 1004, TÜBİTAK 1002, TÜBİTAK 2209, TAGEM, TÜSEB, kamu ve özel sektör ile kontratlı projeler yürütüldüğünü dile getirdi. Merkezin bir amacının da genç araştırmacılara destekte bulunmak olduğunu ve bu kapsamda başta Tıp, Eczacılık, Fen ve Mühendislik Fakültesi’nden birçok lisans ve lisansüstü öğrencisinin, İLAFAR’da kendileri ile birlikte araştırma ekosistemine dâhil olduğunu belirtti.

İLAFAR’a takdim edilen bu belge hem KTÜ’nün hem de İLAFAR’ın uluslararası tanınırlığına çok önemli bir katkıda bulunacak olup merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar, KTÜ’nün, Araştırma Üniversitesi statüsüne yükselmesi sürecine önemli somut katkılar sağlayacaktır. İLAFAR akademik ve idari personelini tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

 

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU); klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartları ve yönetim usulleri ile ilgili kalite sistemidir. İLU prensipleri; çalışmanın kalitesinin, güvenilirliğinin, bütünlüğünün; doğrulanabilir sonuçlarının raporlanmasını ve verilerin izlenebilirliğinin güvence altına alınmasını amaçlamaktadır.

OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) İLU İlkeleri; hükümetler tarafından gelecekteki bilimsel güvenlik çalışmalarının kalite ve veri güvenilirliğinin sağlanabilmesi için düzenleyici kontrol mekanizmaları olarak ihdas edilmiştir. Uluslararası uyumlaştırılmış İLU İlkeleri, OECD tarafından düzenlenmiş ve 1981 yılında yayınlanmıştır. Birçok ülkede, OECD İLU uygunluğu, bir düzenleyici kontrol mekanizması olarak kanunlarda yer almaktadır.

OECD İLU İlkeleri’nin odak noktası, çalışmaların özgün olmasıdır. Banlar, laboratuvarlar için şartları ortaya koyan kalite yönetim sistemleridir. İLU (İyi Laboratuvar Uygulamaları) OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkeleri arasında uyumlaştırıldığından, hükümetler diğer ülkelerden gelen verileri, geçerli ve kabul edilebilir nitelikte olacağına dair güvence ile kabul etmektedir.

Ülkemizde İLAFAR ile birlikte OECD İLU Uygunluk Belgesi olan 12 merkez bulunmaktadır. Bu merkezlerin 9’u, özel sektör; 1’i, T.C. Sağlık Bakanlığı ve 2’si devlet üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İLU Uygunluk Belgelerinin kapsamlarına bakıldığında ise KTÜ-İLAFAR, “Toxicity Studies” uzmanlık alanı ile bu belgeyi alan “İlk Devlet Üniversitesi” oldu.


07 Mart 2024