haberler

Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER), KTÜ Senatosu Tarafından Kuruldu

Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan karar ile; eğitim kalitesini artırmak, öğrenci merkezli eğitimi teşvik etmek ve öğrencilerin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla; Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER) kuruldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu; öğrenci merkezli eğitim politikasını desteklemek ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir adım attı. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmek hedefi ile kurulan Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER); Öğrencilerin eğitim deneyimini daha da zenginleştirmek için uygulamalı öğrenmeyi sağlayan yöntem- teknikleri ve öğretim teknolojilerini kullanarak, eğitim kalitesini güvence altına alacak.

Öğrencilerin Akademik, Psikolojik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlayacak

Üniversitemizin öğretim elemanlarının öğretim becerilerini geliştirme ve yenilikçi öğretim yaklaşımlarını paylaşma imkânlarına erişimini sağlayacak olan Öğretme ve Öğrenme Merkezi aynı zamanda öğrencilerin akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için de bir platform olacak. Ö-MER, akademik oryantasyon, teknoloji mentörlüğü, sosyal transkript, akademik akran destekleri, eğitim ödülleri, ders izlenceleri gibi çeşitli faaliyetleri içermektedir.

Eğitim Kalitesine Arttıracak Bir Uygulama

Öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimseyen Üniversitemizin eğitim politikası; öğrencilerin aktif katılımını ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmektedir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla uyumlu olarak KTÜ, Öğretme ve Öğrenme Merkezi'nin faaliyetleriyle öğrencilerin öğrenme deneyimini güçlendirmeyi, öğretim elemanlarının eğitim becerilerini artırmayı ve üniversitenin eğitim kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor. Bu merkez, hem öğrencilerin akademik başarılarına hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Öğrenci odaklı eğitim için hizmet verecek bu merkez; yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim becerilerini kazanmak ve geliştirmek isteyen öğretim elemanlarımıza destek hizmetleri sunacak, Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik gelişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetler yürütecektir. Akademik oryantasyon, yenilikçi öğretim paylaşımları, teknoloji mentörlüğü, sosyal transkript, akademik akran desteği, eğitim ödülleri, ders izlenceleri, öğretim gözlemi, öğrenci oryantasyonları, eğiticilerin eğitimi Ö-MER’in yürüteceği faaliyetler arasında yer alacaktır.


08 Ağustos 2023