bilimsel araştırmalar

Bilimsel araştırmalar, araştırma sonuçlarının pratik değeri ve uygulanıp uygulanmayacağına bakılmaksızın yapılan, teknik bilgi dağarcığını geliştirmeye, bilimin sınırlarını genişletmeye, öğrenmeye, özellikle doğayı ve doğa kanunlarını anlamaya yönelik çalışmalardır. Aynı zamanda, özellikle ticari amaçlara yönelik ürünler, hizmetler, üretim süreçleri üzerinde yapılan ve yeni bilgilerin, geliştirmelerin elde edilmesini sağlayan çalışmalardır. Ayrıca, bilimsel araştırma, insanın algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştirebilmek için gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir. Genel olarak bilimsel araştırma; problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler aranması amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi yani analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir.

 

KTU UZEM olarak, planlı ve sistematik bir şekilde çalışılması, gerekli verilerin toplanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi, yeni araştırmalar ve çalışmalar yayınlanması, yapılan veya yapılacak olan araştırmalara destek verilmesi suretiyle bilime katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Böylece, bilimsel araştırmalarla elde edilen sonuçlar topluma mal edilerek tanı, tedavi ve uygulamaların güvenilirliği gibi konularda yeni bilgiler oluşturulmuş olacaktır.