ISG temel eğitim sertifika programı (KTÜ öğrencileri)

Program Hakkında

Program Hakkında

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitim sertifika programı, staj başvurusu yapan öğrencilerimizin alması gereken zorunlu bir eğitimdir. Program kapsamında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, staj yapacak olan öğrencilerin alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimine ilişkin esaslara uygun şekilde belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Programa Kimler Katılabilir

Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencilerimiz İSG Temel Eğitim Sertifika Programı'na katılarak bu eğitimi tamamlayabilirler.

Program İçeriği

Program İçeriği

Genel Konular
Hafta1. Kanunlarda İSG ve Mevzuat
Hafta2. İş Yeri Temizliği ve Düzeni
Sağlık Konuları
Hafta3. Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
Hafta4. Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
Hafta5. Temel İlkyardım
Teknik Konular
Hafta6. Fiziksel, Kimyasal ve Ergonomik Risk Etmenleri
Hafta7. Elle Kaldırme ve Taşıma İşlerinde İSG
Hafta8. Yangın ve Yangından Korunma
Hafta9. Ekranlı Araçlarla Çalışma ve İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
Hafta10. Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Hafta11. İş Kazaları
Hafta12. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Hafta13. Kişisel Koruyucu Donanımları
Hafta14. İSG'ye Genel Bakış, Kavram ve Kuralların Gelişimi
Hafta15. Acil Durum Planları

Başvuru Bilgileri

Başvuru Bilgileri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine başvuru sürecinden eğitimi tamamlama sürecine kadarki iş akışı aşağıda belirtilen adımlar sırayla uygulanarak yürütülür. Bu süreçte, öğrenciler başvurularını kendi bölümlerine yapar. İlgili bölümler, alınan başvuruları Formlarda belirtilen Form-1'ii doldurarak üst yazı ile KTÜ UZEM'e gönderir. Ayrıca, Form-1'in dosya eki olarak eklendikten sonra ktuisgtesp@gmail.com adresine mail olarak gönderilmesi gerekir.  Bölüm sekreterlikleri tarafından iletilen öğrenci giriş bilgileri KTÜ UZEM tarafından sisteme tanıtılır. Öğrenciler sisteme girdikten sonra çevrimiçi olarak dersleri takip eder ve çevrimiçi yapılan sınav sonunda başarılı olan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar.

 

Formlar

Form-1

İletişim

İletişim

Telefon : 0462 377 1810

Mail : ktuisgtesp@gmail.com