pardus eğitimi sertifika programı (giriş seviye)

Program Hakkında

Giriş Seviye Pardus Eğitimi Sertifika Programı pardus işletim sistemi hakkında temel düzeyde eğitim veren bir programdır.

Pardus Eğitimine Kimler Katılabilir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi @ktu.edu.tr uzantılı epostaya sahip tüm personel eğitimlere katılabilir.

Katılımcıların Hangi Ön Bilgilere Sahip Olmaları Gerekmektedir

Katılımcıların temel düzeyde bilgisayar kullanabilme bilgi ve becerilerine sahip olması gerekmektedir.

Sisteme Giriş

Ders Sistemine Giriş

Duyurular