iç kontrol

1.Kontrol Ortamı Standartları

Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

Standart: 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1. İdari Görev Dağılımı

2.2. Organizasyon Yapısı

2.3. Görev yetki ve sorumluluklar

2.4. Hassas Görevler

Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı

Standart: 4. Yetki Devri

 

2.Risk Değerlendirme Standartları

Standart: 5. Planlama ve Programlama

5.1. Amaç ve Hedefler

Standart: 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1. Risklerin Belirlenmesi

 

3.Kontrol Faaliyetleri Standartları

Standart: 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Standart: 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

8.1. Çevrimiçi Derslerin Yürütülmesine İlişkin İş Akışı Şeması

8.2. Çevrimiçi Sınavların Yürütülmesine İlişkin İş Akış Şeması

8.3. Eğitim İçerikleri Hazırlama ve Kontrol Birimi İş Akış Şeması

8.4. ENF100 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Sınavı İş Akış Şeması

8.5. KTÜYÖS İş Akış Diyagramı

8.6. Kurs/Sertifika Başvuru Süreci İş Akışı

8.7. Vekil Personel Listesi

Standart: 9. Görevler Ayrılığı

Standart: 10. Hiyerarşik Kontroller

Standart: 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1. Süreli Yazılar Takip Çizelgesi

Standart: 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

4.Bilgi ve İletişim Standartları

Standart: 13. Bilgi ve İletişim

Standart: 14. Raporlama

Standart: 15. Kayıt ve Dosyalama

Standart: 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

5.İzleme Standartları

Standart: 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

Standart: 18. İç Denetim

 

Çalışan Dilek ve Şikayet Formu

Katılımcı Dilek ve Şikayet Formu

Eğitim Salonu Kullanımı Talep Formu

Katılımcı Memnuniyet Anket