misyon & vizyon

Misyon

Misyonumuz, Üniversitemiz öğrencilerinin ve toplumumuzu oluşturan tüm yaş grubundaki bireylerin iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim imkânlarıyla yüksek kalitedeki öğrenim fırsatlarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişimine imkan sağlamaktır.

 

Vizyon

Vizyonumuz, hayat boyu öğrenme felsefesiyle her yerde öğrenme ilkesi çerçevesinde uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitim kalitesini artırmaktır.

 

Temel Değerlerimiz

Misyon ve vizyon tanımında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için ilke edindiğimiz temel değerler şunlardır;

- Etik Değerlere Bağlılık

- Bilimsellik

- Yenilikçilik

- Şeffaflık

- Sürekli Gelişme

- İş Birliği

- Sürdürülebilirlik

- Verimlilik