bilgi ve iletişim

BİLGİ VE İLETİŞİM

13. Bilgi ve İletişim
14. Raporlama
  • Raporlama
15. Kayıt ve Dosyalama
16. Hata, Ususlsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi