komisyonlar

YİTDB Kalite Komisyonu

Görevi

Adı Soyadı

Unvanı

Sorumluluk Alanı

Başkan

Yasin ÖZTEL

Daire Başkanı

Koordinasyon

Üye

Yusuf ALTUNTAŞ

Şube Müdürü

Mali İşler-Satın Alma

Üye

Fatih UZUN

Şube Müdürü V.

Etüt-Proje ve Yapım İşleri

Üye

Alipaşa GÜLEŞ

Şube Müdürü

İşletmeler

Üye

Sedat YAKUPOĞLU

Şef

Satın Alma-İç Kontrol

Üye

İzzet KÖMÜRCÜ

Mühendis

Yaklaşık Maliyet-Fiyat Tespiti

Üye

Feyyaz MUSAOĞLU

Mühendis

Zemin-Etüt Keşif ve Proje Hazırlama

Üye

Yüksel AYVAZ

Mühendis

Hakediş ve Kesin Hesap İnceleme

Üye

Eren DEMİRKAYA

Mühendis

Yapı Denetim

Üye

Ergün KARAKUŞ

Mühendis

Yaklaşık Maliyet-Fiyat Tespiti

Üye

Hülya YALÇIN

Mimar

Hakediş ve Kesin Hesap İnceleme

Üye

Didem ÇEBİ

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri-İç Kontrol

Üye

Gürkan USTAOĞLU

Teknisyen

İhale İşleri Hazırlama

Üye

Sultan BAYRAKTAR

Tekniker

İnşaat Bakım Onarım

Üye

Hasan ÖKSÜZ

Tekniker

Taşıt İşletme

Üye

Ömer TERKEŞ

Tekniker

Su Tesisat Onarımı

Üye

Hasan Şakir AKGÖZ

Tekniker

Marangozhane

Üye

Selim ÖZSANDIKÇIOĞLU

Sürekli İşçi

Çevre Düzenleme

Üye

Ali Emre KARA

Sürekli İşçi

Telefon Santrali

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Yönergesi

YİTDB Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma Grubu

Risk Koordinatörü

Alt Birim Risk Koordinatörü

Birim Risk Çalışma Grupları

 

Alipaşa GÜLEŞ

İşletmeler Şube Müdürü

İnşaat Bakım/Onarım

Taşıt İşletme

Elektrik Tesisatı

Su Tesisatı

Isı Merkezi

Marangozhane

Çevre Düzenleme

Telefon Santrali

Elk.-Elkt.Müh. İzzet KÖMÜRCÜ

İnş. Tek. Sultan BAYRAKTAR

Tekniker Hasan ÖKSÜZ

Tekniker  Mehmet EMİRTAŞ

Mak.Müh.Ergün KARAKUŞ

Tekniker Hasan Şakir AKGÖZ

Sürekli İşçi Selim ÖZSANDIÇIOĞLU

Sürekli İşçi Ali Emre KARA

Yasin ÖZTEL

Daire Başkanı

Yusuf ALTUNTAŞ

İdari ve Mali İşler

Şube Müdürü

Satın Alma

Yatırım Bütçe Planlama

Evrak Kayıt /Dağıtım

İç Kontrol

Taşınır İşlemleri

Yazı İşleri

Arşiv Hizmetleri

Şef  Sedat YAKUPOĞLU

Tekniker Çetin KESKİN

Bilg.İşlet. Mahmut DEMİRCİOĞLU

Bilg.İşlet. Didem ÇEBİ

Sürekli İşçi Cantürk ŞAHİN

 

Fatih UZUN

Etüt Proje ve Yapım İşleri

Şube Müdürü V.

Zemin Etüt Keşif ve Proje

Fiyat Tespiti ve Yaklaşık Maliyet

Yapı Denetim

Hakediş ve Kesin Hesap

İhale İşleri Hazırlama

Jeodezi Müh.Feyyaz MUSAOĞLU

Jeoloji Müh. Vursay ALTAŞ

İnş.Y.Müh.Eren DEMİRKAYA

İnş.Y.Müh. Murat NAS

Elk.-Elkt.Müh.Barış Metin TÜZÜNER

İç Mimar Hülya YALÇIN

Teknisyen Gürkan USTAOĞLU

Teknisyen Yakup ALGAN

KTÜ Risk Değerlendirme Belgesi

Web Sayfası Sorumluları ve İçerik Sağlama Sorumluları

Adı Soyadı

Ünvanı

Görevi

Sedat YAKUPOĞLU

Şef

İzleme

Didem ÇEBİ Bilgisayar İşletmeni

Web Sayfası sorumlusu (Güncellme-İzleme-İçerik Sağlama)