risk değerlendirme

RİSK DEĞERLENDİRME

5. Planlama ve Programlama
6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi